El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operació 07.01.01) per a l’any 2020, ens ha concedit una subvenció per a diverses activitats vinculades al centenari, i enfocades a la conservació, promoció i divulgació del patrimoni natural, històric, paisatgístic i arquitectònic.